Windoor

System 450

Färg:

Valfri färg

Modell:

Skjutglassystem

Konstruktion:

Aluminium, glas, fyllningar, plåt, fogning

Tillverkare:

Windoor

Webbsida:

windoor.se